Mikolaja

Mikolaja

Mikolaja - Bialystok

Pilsuckiego

Pilsuckiego

Pilsuckiego - Bialystok

Slowackiego

Slowackiego

Slowackiego - Bialystok

Wesola

Wesola

Wesola - Bialystok
1.900 zl / 450 EUR

Zytnia

Zytnia

Zytnia - Bialystok
1.910 zl / 450 EUR

Woszczele 180 /10

Woszczele 180 /10

Woszczele  180 / 10
356.000 ZL / 85.000 EUR

Woszczele 180 / 11

Woszczele 180 / 11

Woszczele  180 / 11
356.000 ZL / 85.000 EUR

Woszczele 180 / 12

Woszczele 180 / 12

Woszczele  180 / 12
356.000 ZL / 85.000 EUR

Woszczele  180 / 13

Woszczele 180 / 13

Woszczele  180 / 13
356.000 ZL / 85.000 EUR

New Development - Woszczele  201/18

New Development - Woszczele 201/18

NEW DEVELOPMENT Woszczele 201/18
335.000 ZL / 80.000 EUR

Szeligi i Buczki

Szeligi i Buczki

Warmian - Elk
712,000 ZL / 170,000 EUR